رویدادهای دوره‌ای مدیریت محصول

در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، «ساختن» آسان و «ماندن» سخت است، و آنها که ساخته‌هایی ماندگار دارند، تجربه‌هایی دارند که شاید در کتاب‌ها هم یافت نشود. باید پای صحبت‌هایشان نشست و داستان‌های‌شان را شنید. CycleMeets جایی‌ست که تمام کسانی که برای تولید و نگهداری یک محصول دیجیتال تلاش می‌کنند، از تجربه‌هایشان می‌گویند و در تلاش‌اند با انتقال تجربه هایشان در حوزه‌های زیر به رشد و توسعه کسب و کارها کمک کنند.

توسعه محصول
توسعه چابک
تحلیل داده‌ها
استراتژی محصول
طراحی محصول
بازاریابی محصول
دوستان و حامیان